Privacyverklaring

BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE: Gezonde, lekkere en ambachtelijke maaltijden: je proeft ze bij Beppie’s Maaltijdservice. Op ons menu kies je elke dag uit drie nieuwe gerechten die we vers voor je bereiden.

Bij het aanbieden van deze producten en diensten worden gegevens verwerkt. Het verwerken van deze gegevens is meestal (technisch) noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken.

In de privacyverklaring wordt toegelicht hoe BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE omgaat met de gegevens die zij in bezit heeft. Daarnaast kunt u lezen welke gegevens wij waarom verwerken en welke rechten u heeft.

Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens

BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE biedt alleen zakelijke dienstverlening aan. Dit betekent dat BJC Tools over het algemeen alleen producten en diensten aan bedrijven levert. In veel gevallen is het bedrijf waar u werkzaam bent verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens. Wij hebben onderling afspraken gemaakt over een zorgvuldige omgang met uw data. Meer informatie over deze afspraken kunt opvragen bij uw werkgever.

Welke persoonsgegevens BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE verwerkt

In deze paragraaf vindt u per dienst een overzicht van de gegevens die worden gebruikt. Een toelichting per kolom:

  1. Type dienst: voor welke dienst gegevens worden gebruikt. De kolom ‘Algemeen’ bevat gegevens die voor meerdere diensten worden gebruikt of die niet voor een dienst worden verwerkt.
  2. Type gegevens: welke gegevens worden verwerkt.
  3. Bewaartermijnen: hoe lang de gegevens worden bewaard.
  4. Verantwoordelijke: wie verantwoordelijk is voor de gegevens. Met ‘opdrachtgevende partij’ wordt de organisatie bedoeld aan wie wij onze diensten leveren en waarvan wij uw gegevens hebben ontvangen.
  5. Grond voor verwerking: op welke wettelijke basis de gegevens worden gebruikt.

 

Type dienst Type gegevens Bewaartermijnen Verantwoordelijke Grond voor verwerking
Algemeen

 

Naam, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van uw organisatie. Tot einde dienstverlening BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE Uitvoering order
Adres waar de producten/diensten worden geleverd. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering order
Bedrijfsnaam voor facturatie. Tot einde dienstverlening Opdrachtgevende partij Uitvoering order
Informatie aangeleverd door klant voor supportvragen. Drie jaar BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE Uitvoering order
Website en smartphone applicaties Bezoekstatistieken, functionele en statistische cookies. Eén jaar BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE Gerechtvaardigd belang. BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE gebruikt deze gegevens voor het verbeteren van haar websites en applicaties, om te kijken welke functionaliteiten of artikelen populair zijn en ter versterking van de beveiliging.
Website Ingevulde gegevens contactformulier. Eén jaar BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE Uitvoering order

Hoe de persoonsgegevens worden gebruikt

In de eerste plaats verwerkt BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE uw gegevens voor het leveren van producten en diensten. Om u te voorzien van informatie betreffende een prijs of levertermijn moet BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE over uw mailadres of telefoonnummer beschikken.

 

Daarnaast gebruikt BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE gegevens bij het aanbieden van een oplossing voor uw technische problemen.

Ook worden uw gegevens gebruikt voor het verbeteren van de beveiliging van ons netwerk, bijvoorbeeld door het aanpassen van onze firewalls of het spamfilter.

Tot slot worden uw gegevens gebruikt voor het optimaliseren van onze producten en diensten en het verbeteren van onze website.

Met welke partijen de persoonsgegevens worden gedeeld

Voor het leveren van bepaalde diensten maakt BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE gebruik van derde partijen. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van deze diensten toegang hebben tot uw gegevens, heeft BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE contractuele en organisatorische maatregelen getroffen zodat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Als een leverancier zich buiten Europa[1] bevindt, dan garandeert BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE dat de verwerking van uw gegevens met dezelfde waarborgen is omkleed als bij een verwerking door een leverancier in Europa.

 

BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE is in sommige situaties verplicht uw gegevens af te staan aan de autoriteiten, bijvoorbeeld in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Welke rechten u heeft

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door een brief te sturen naar ons adres of door een e-mail te sturen. Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen heeft BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE minimaal de volgende informatie van u nodig:

  • uw volledige naam;
  • uw adres;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (let op dat u de kopie voorziet van een watermerk en het Burgerservicenummer afdekt).

Om uw rechten te kunnen waarborgen kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn aanvullende informatie van u te ontvangen.

Inzage in uw gegevens

U heeft het recht om te weten welke gegevens van u door BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE worden verwerkt. U kunt een verzoek tot inzage per brief of per e-mail bij ons indienen. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Correctie van uw gegevens

Als de gegevens waarover BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE beschikt niet juist zijn dan kunt u de foutieve gegevens laten corrigeren. Neem hiervoor contact met ons op. Wij verwachten dat u in uw bericht of brief aangeeft welke gegevens onjuist zijn en hoe deze gegevens moeten worden gecorrigeerd.

Bezwaar en verwijdering van uw gegevens

In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken de verwerking van uw gegevens te staken en deze te verwijderen. Zo’n verzoek is bijvoorbeeld mogelijk wanneer u niet langer van onze dienstverlening gebruik maakt of u ernstige bezwaren hebt tegen de verwerking van uw gegevens. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw verzoek aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Beperken van verwerking

Als u uw gegevens wilt corrigeren of wilt laten verwijderen dan kunt u – gedurende de tijd dat uw aanvraag bij ons in behandeling is – de verwerking tijdelijk laten stopzetten. Ondanks een mogelijke beperking mogen wij uw gegevens blijven opslaan. Wanneer duidelijk wordt dat uw verzoek terecht is zullen wij uw verzoek uitvoeren. Is BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE van mening dat uw verzoek ongegrond is dan zal de verwerking van uw gegevens worden hervat.

Overdracht van uw gegevens

U kunt bij ons een kopie van uw gegevens opvragen die wij in bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming. Wij zullen de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

Klacht indienen bij de toezichthouder

Bent u niet tevreden over de manier waarop BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE uw privacy waarborgt? Neem dan contact met ons op zodat wij samen een oplossing kunnen zoeken. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van gegeven toestemming

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens dan kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van toestemming kan bijvoorbeeld in het instellingenmenu van de applicatie als deze applicatie om toestemming heeft gevraagd. Het is niet nodig om BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE een brief of e-mail te sturen met de mededeling dat u uw toestemming intrekt.

Hoe u ons kunt bereiken

Als u vragen heeft of gebruik wil maken van uw rechten dan kunt u op verschillende manier met ons contact opnemen.

  • Voor vragen over privacy en gegevensbescherming kunt u ons mailen op INFO@BEPPIESMAALTIJDSERVICE.NL
  • Voor algemene vragen kunt u ook contact opnemen met INFO@BEPPIESMAALTIJDSERVICE.NL

 

BEPPIE’S MAALTIJDSERVICE kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen. Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 mei 2018.

[1] Buiten de Europese Economische Ruimte, ook wel ‘doorgifte naar derde landen.’Op ons menu staan iedere dag drie lekkere gerechten. Maak je keuze, geef ons je wensen door en geniet van je maaltijd.